OCHRONA ŚRODOWISKA

 
W dobie nowoczesnych technologii, dbałość o środowisko naturalne wymaga opieki profesjonalistów. Każdy może przyczynić się do poprawy jego stanu, jeżeli tylko podejmie świadome i przemyślane działania. Próba ochrony w niewłaściwy sposób może spowodować znacznie poważniejsze szkody niż nieświadomi działacze-amatorzy, są sobie w stanie wyobrazić...

Działamy na rynku już ponad 10 lat aby projektować świadome schematy ochrony środowiska naturalnego na tle planowanych i realizowanych inwestycji gospodarczych. Wytyczamy granice bezpieczeństwa i pomagamy odnaleźć rozwiązania alternatywne, w taki sposób aby zrównoważony rozwój był powszechnym sposobem funkcjonowania ludzkości, jako integralnego elementu biosfery.

Aby nie pozostawać w tyle, wdrażamy najnowsze technologie analiz i monitoringu środowiska, wykonujemy kompleksowe badania przyrody ożywionej i nieożywionej. Tworzymy i aktualizujemy szczegółowe bazy danych o systemach ekologicznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym...


ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

* Oceny oddziaływania oraz raporty o wpływie na środowisko

* Plany ochrony przyrody

* Zabiegi ochrony czynnej w ramach funkcjonowania
obszarów chronionych (usuwanie roślinności, odtwarzanie i rekultywacja)

* Zagospodarowanie terenów w obrębie miejskich stref zieleni, dróg i
autostrad, brzegów dróg wodnych oraz wód stojących i płynących

* Odłowy i pozyskanie zwierząt w celach badawczych,
przesiedleń i reintrodukcji

* Inwentaryzacje i monitoring środowiska

* Opracowania ekofizjograficzne

* Kartograficzne i numeryczne opracowania terenu

* Profesjonalna dokumentacja fotograficzna (stanu środowiska, przebiegu procesu inwestycyjnego,
całodobowy monitoring przyrodniczy - światło widzialne/podczerwień)

* Konsulting i doradztwo w zakresie eksploatacji zasobów naturalnych


a także:


* Fotografia przyrodnicza (krajobrazowa, lotnicza, makro- i telefotografia)

* Badania naukowe w zakresie ekologii roślin/zwierząt, fitosocjologii, taksonomii i geografii flory/fauny na całym świecie***


WSPÓŁPRACA

ASYSTENT
  Stanowisko
   Asystent
  Termin zgłoszeń
   do odwołania
  Forma współpracy
   umowa o pracę
  Okres współpracy
   okres próbny 3 miesiące
  Wymagania konieczne
  • Słuchacz lub absolwent studiów przyrodniczych (ochrona środowiska, biologia, geografia, architektura krajobrazu, leśnictwo, etc.);
  • Prawo jazdy kat. B;


PRAKTYKANT
  Stanowisko
   Bezpłatna praktyka / staż
  Termin zgłoszeń
   2020 / 2021
  Forma współpracy Okres współpracy
   3 miesiące
  Wymagania konieczne
  • Słuchacz lub absolwent studiów przyrodniczych (ochrona środowiska, biologia, geografia, architektura krajobrazu, leśnictwo, etc.);

  • Po odbyciu praktyk istnieje możliwość podjęcia współpracy


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres biuro@eco-analyse.eu
Wybrani kandydaci, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną