ZESPÓŁ

                                                                      

Zespół ECO-ANALYSE tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści nauk przyrodniczych
(m. in. ochrony środowiska, ekologii, leśnictwa, inżynierii środowiska, geografii fizycznej, GIS etc.) specjalizujący się m. in. w prognostyce oddziaływania na środowisko i planowaniu ochrony przyrody


W skład zespołu projektowego EA wchodzą eksperci z wieloletnim doswiadczeniem naukowym w dziedzinie
biologii:
    botaniki,
    syntaksonomii i fitosocjologii,
    hydrobiologii
    ichtiobiologii,
    herpetologii,
    teriologii,
    chiropterologii,
oraz nauk o Ziemi:
    hydrologii,
    geologii i hydrogeologii,
    gleboznawstwa,
    teledetekcji i kartografiiWSPÓŁPRACA

[Rozmiar: 7758 bajtów]


Katedra Ekologii i Biogeografii UMK w Toruniu

Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców UMK w Toruniu

FIRMY (kontrahenci / kooperacja)

[Rozmiar: 7758 bajtów] [Rozmiar: 7758 bajtów] [Rozmiar: 21946 bajtów] [Rozmiar: 9552 bajtów] [Rozmiar: 21946 bajtów]
[Rozmiar: 7850 bajtów] [Rozmiar: 3178 bajtów] [Rozmiar: 14319 bajtów]
[Rozmiar: 9393 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 23454 bajtów]
[Rozmiar: 6437 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów]

[Rozmiar: 6437 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów]

[Rozmiar: 6437 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów] [Rozmiar: 1939 bajtów]